Waardevermeerderingsregeling Groningen: 40 miljoen euro extra

waardevermeerdering subsidie

3 mei 2021

De subsidiepot van de Waardevermeerderingsregeling Groningen voor onder meer het plaatsen van zonnepanelen is bijna uitgeput en daarom wordt 40 miljoen euro extra budget vrijgemaakt door het kabinet.

Met de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld kunnen bewoners die een schadevergoeding hebben ontvangen van 1.000 euro of hoger een bijdrage aanvragen tot maximaal 4.000 euro voor het treffen van energieverduurzamingsmaatregelen. Dit geld kan onder meer benut worden voor de aanschaf van zonnepanelen en zonnecollectoren.

Onverwacht sterke groei

De regeling is vormgegeven als een subsidieregeling met een meerjarig budget van 89,1 miljoen euro. Van de huidige regeling hebben op dit moment circa 22.000 adressen gebruik gemaakt.

Het budget van 21 miljoen euro dat voor dit jaar gereserveerd stond, is naar verwachting in april opgegaan. Het kabinet haalt daarom het budget dat voor komend kalenderjaar staat gereserveerd – 14,2 miljoen euro – naar voren en voegt dat toe aan het budgetplafond van 2021. Daarnaast zal het kabinet de 2,5 miljoen euro niet-gebruikt budget uit 2020 doorschuiven naar 2021. ‘Naar huidige schatting, op basis van het onverwacht sterk gegroeide aantal aanvragen sinds 15 maart jongstleden, kan de regeling ongewijzigd voortgezet worden tot en met mei’, aldus minister Van ’t Wout.

Geïnteresseerd in het gehele artikel? Lees dan verder op solarmagazine.nl.

Vraag vrijblijvend offerte aan

Stap over op Zonne-energie!